Kullanıcı Adı:    Parola:   
center-left.png center-right.png
GOOGLE ARA
Özel Arama
blank.gif blank.gif
Radyo Azelya


Azelya Radyo

blank.gif blank.gif
adaklı
Adaklı


İLÇENİN GENEL TANITIMI :
İlçedeki ilk insan topluluklarının yerleşim tarihleri bilinmemekle birlikte, tarihi eserlerin varlığı ve durumları yerleşimin Kiğı İlçesiyle beraber başladığı kanaati uyandırmakla bu da yaklaşık M.O. 3000 yıllarına uzanmaktadır.
İlçe 1839'da Kiğı İlçesiyle Erzurum'a bağlı bir köy iken 1926'da Erzincan'a 1936 yılında Bingöl iline bağlanmış ve Nahiye statüsüne kavuşmuştur.
04.07.1987 tarihinde 3392 sayılı Yasayla ilçe statüsüne kavuşmuş bu tarihten itibaren Bingöl İlinin beşinci ilçesi yapılarak 1988 yılı basında ilk Kaymakam ataması yapılıp. idari teşkilatlanması başlamıştır.
Coğrafi yönden Doğu Anadolu Bölgesi yukarı Fırat bölümünde. Bingöl İlinin Kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. Rakımı 1500 metredir.
Yüzölçümü 841 Km karedir. Bölgenin büyük bölümü Meşe ormanlarıyla kaplı engebeli bir arazi yapışma sahiptir. Adaklı İlçesi: Elazığ İli Karakoçan ilçesi. Kiğı. Yedisu. Karlıova ve Bingöl merkez İlçeyle çevrilidir. İklimin Kışın çok sert ve uzun sürmesi İlçenin Ekonomik ve Sosyal yaşantısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir.

Ekonomik değer oluşturabilecek büyüklükte Akarsu olmamakla birlikte çok sayıda küçük su kaynaklarına sahip olmasından dolayı zaman, zaman toprak kayması. sel ve çığ aleti olmaktadır. 1995 yılında Hasbağlar Köyünde meydana gelen toprak kaymasında bir çok ev yıkılmış köy arazisi önemli ölçüde tahribata uğramıştır.

04.07.1987 tarihinde 3392 sayılı yasa ile ilçe statüsüne alınmış ve bu tarihten itibaren Bingöl ilinin ( 5 ) beşinci ilçesi olmuştur. 1988 yılı başında ilk Kaymakam ataması yapılarak, idari teşkilatlanması tamamlanmıştır.
COĞRAFİ KONUMU:

İlçe sınırları ; Güney bölümünde Bingöl İli, kuzeyinde Yedisu İlçesi,batısında Kiğı İlçesi, doğusunda Karlıova İlçesi bulunmaktadır.Bingöl İl merkezine74 Km. mesafede olup, yolun zemini stabilizedir.Bu nedenle ulaşım olumsuz yönde etkilenmektedir. Elazığ İl merkezine ise 198 Km. mesafede olup yol asfalttır.
İlçeye ilk insan topluluklarının hangi tarihte yerleştikleri kesin olarak bilinmemekle birlikte; 1839 yılında Azakpert adıyla Kiğı İlçesi ile birlikte Erzurum iline bağlı bir köy iken 1926 yılında Erzincan iline, 1936 yılında ise Bingöl iline bağlanmış ve Nahiye statüsüne kavuşmuştur. 1968 yılında ise halen kullanılmakta olan Adaklı adını almıştır.
Coğrafi yönden Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümünde, Bingöl İlinin kuzeybatı bölümünde yer almaktadır. Rakım 1500 metredir. Yüz ölçümü 841 Kilometre kare olup, büyük bölümü meşe ormanları ile kaplı engebeli ve dağlık arazi yapısına sahiptir, İklim yapısı olarak karasal iklim kuşağında kışları çok sert ve uzun yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir.
Ekonomik değer taşıyabilecek büyük bir akarsu olmamakla birlikte küçük çapta su kaynakları oldukça fazladır.
İlçe 1. derecede deprem bölgesinde bulunmakta olup, zaman zaman toprak kayması, sel ve çığ afetleri meydana gelmektedir. En son olarak 1995 yılında Hasbağlar Köyünde meydana gelen toprak kaymasında bir çok ev yıkılmış ve arazi önemli ölçüde tahribata uğramıştır.
 
 
NÜFUS  DURUMU:

İlçe 1987 yılında Kiğı ilçesinden ayrılarak müstakil ilçe durumuna getirilmiş olup; 5 mahalle ve 35 köy olmak üzere toplam 40 Muhtarlık bulunmaktadır. Dört köy Aysaklı, Cevizli, Osmanuşağı ve Maltepe köyleri ekonomik durum bakımından diğer İl ve İlçelere göç ederek tamamen boşalmıştır.
Ayrıca ekonomik durum bakımından İlçe halkının büyük bir bölümü diğer İl ve İlçelere göç etmiştir. Kütüklerimizde kayıtlı bulunan 50.993 kişi sağ görünmektedir.2000 yılında yapılan Genel nüfus sayımında İlçe merkezi ve mahalleler nüfusu 3.370, Köy ve mezraların nüfusu 7.846 olup toplam nüfus 10.856 kişidir. 40.137 kişi diğer İl ve İlçelere göç etmiştir.
S.No
Birim Adı
T. Nüfus
S.No
Birim Adı
T.Nüfus
01
Adaklı Mrkz
2312
21
Erbaşlar Köyü
174
02
Arıca Mah
225
22
Erler Köyü
190
03
Danatepe Mah
290
23
Gökçeli Köyü
308
04
Döşlüce Mah
360
24
Hasbağlar Köyü
629
05
Güngörsün Mah
183
25
Elmadüzü Köyü
363
06
Akbinek Köyü
49
26
Kabaçalı Köyü
17
07
Aktaş Köyü
100
27
Kamışgölü Köyü
196
08
Altınevler Köyü
115
28
Karaçubuk Köyü
700
09
Aysaklı Köyü
Boş
29
Kaynakdüzü Köyü
644
10
Ayvadüzü Köyü
246
30
Kırkpınar Köyü
187
11
Bağlarpınarı Köyü
252
31
Kozlu Köyü
394
12
Çamlıca Köyü
46
32
Kuşçimeni Köyü
102
13
Çatma Köyü
201
33
Mercan Köyü
395
14
Çatmaoluk Köyü
592
34
Osmanuşağı Köyü
Boş
15
Cevizli Köyü
Boş
35
Sarıdibek Köyü
104
16
Çevreli Köyü
251
36
Sütlüce Köyü
298
17
Doğankaya Köyü
388
37
Topağaçlar Köyü
219
18
Doluçay Köyü
90
38
Yel değirmeni Köyü
74
19
Dolutekne Köyü
34
39
Boyalı Köyü
48
20
Elmağaç Köyü
80
40
Maltepe Köyü
Boş
 
TOPLAM
5814
 
GENEL TOPLAM
10856
NOT : 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre tespit edilmiştir.
 
 EKONOMİK  DURUM:


İlçe ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Üretim pazarlanabilecek düzeyde olmayıp, tüketime de yetmemektedir. Buğday ve arpa gibi tahılların yanında fasulye, patates, ceviz ve elma üretilmektedir.
Hayvancılık genellikle ilkel yöntemlerle yapıldığı için, sayıca fazla görünen hayvanların ekonomik hayata katkıları çok azdır. Arazi yapısı itibariyle yöre özellikle küçükbaş hayvancılığa elverişlidir.
İlçede son zamanlarda, Kaymakamlığın girişimleriyle tarımsal alanda seracılık başlamış, sebze ve meyve bahçe sayısında büyük artış görülmüştür. İlçe merkezi ve köylerde ceviz üretimi, kavak yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmaktadır.
İlçede endüstriyel faaliyet yoktur. Basit marangoz atölyesi ve günlük ihtiyaçları karşılayabilen küçük dükkanlar vardır.Ticaret, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik esnaf faaliyetlerinden ibarettir.İlçede Pazar kurulmamaktadır. Festival ve panayır etkinlikleri de yoktur.
İlçede sadece Ziraat Bankası Şubesi vardır. Kırsal kalkınma projesi kapsamında ciddi çalışmalar yapılmasının ilçenin ekonomik yaşamına önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. İlçede küçükbaş hayvancılığı ve arıcılığı geliştirmek, ceviz ve kavak üretimim yaygınlaştırmak için teşvik uygulamaları yapılmalıdır.
 
 
TARIM VE HAYVANCILIK
İlçe halkı genellikle geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Ancak arazi yapısının engebeli olması nedeniyle tarım ve hayvancılık ilkel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Tarım alanında genellikle buğday ve arpa gibi tahılların yanında fasulye, patates, ceviz ve elma üretilmektedir.
İlçenin Arazi Dağılışı :
Mera Arazisi
22.600 Hk.
Ziraat Yapılan Arazi  
9.661 Hk.
Sulanabilir Arazi
2.415 Hk.
Kıraç Arazi  
7.245 Hk.
Ormanlık Arazi  
12.190 Hk.
Ürün Getirmeyen Arazi
3.500 Hk.
Hayvancılıkta ise arazi yapısı itibarı ile yöre özellikle küçük baş hayvancılığa çok elverişlidir. Ancak ulaşım ve büyük kentlere uzaklık nedeni ile hayvancılık ilkel şartlarda yapılmaktadır.  Ancak Tarım İlçe Müdürlüğünün teşvikleri ile 2002 yılı içerisinde doğrudan gelir desteği ve çiftçi kayıt projesi ile yapılan çalışmalarda 578 çiftçimiz kayıt edilmiş olup 38.030.000 dekar araziye toplam 513.411.520.500 TL destekleme ödemesi yapılması amacı ile gerekli icmaller oluşturulmuştur.
İlçenin Hayvancılık Durumu :
Büyük Baş ( Sığır)
2829 Adet
Küçük Baş ( Koyun)
18650 Adet
Küçük Baş ( Keçi)
33.325 Adet
Genel Toplam
54.804 Adet
İlçede son zamanlarda Tarım İlçe Müdürlüğü ve S.Y.D.V. işbirliği neticesinde seracılık başlamış olup tarımsal alanda sebze ve meyve bahçeleri sayısında büyük artış görülmüştür. Ayrıca ilçe merkezi ve köylerde ceviz üretimi kavak yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmaktadır.

SOSYAL  DURUM:

İlçede çok evlilik yapılmamakta, Ağalık. Şeyhlik gibi feodal kalıntılar bulunmamaktadır. Halkın muhafazakar ve bilinçsiz olması nedeniyle Aile Planlaması pek yapılamamaktadır Sosyal etkinliklere katılma yatkınlıkları vardır. imkanlarının sınırlı olması nedeniyle çalışma hayatı sadedir. Nüfusun büyük bir bölümü ancak kendine yeterli çapta Tarım ve Hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlçede yaşam standardı düşüktür. Halkın yurtdışında Çalışan yakınlarının gönderdiği dövizler önemli bir geçim kaynağıdır.
Konutlar genellikle tek katlı, damları sac ve topraktan yapılıdır. Kanalizasyon şebekesi İlçe merkezinde mevcut olup. ancak İlçeye yeterli değildir. İlçemiz Köyleri ve bağlı yerleşim birimlerinin tümünde elektriğin olduğu, kanalizasyon bulunmadığı içme suyu şebekeleri sadece Hasbağlar.( konutlar mahallesinde) , Kuşçimeni, Bağlarpınarı, Yeldeğirmeni, Kırkpınar, Kozlu ve Doğankaya Konutlar Mahallesinde şebekeli içme suyu mevcuttur. Boyalı köylerinde ise şebeke mevcut ancak bazı tahribattan dolayı çalışmamaktadır.
5 mahalle 34 köy ve 67 mezradan oluşan İlçemizde Devlet Hastanesinin yokluğu büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Bölgemizde Adaklı' ya hizmet verebilecek bir Devlet Hastanesine ihtiyaç vardır. Bingöl İline genelde 140 Km. mesafe uzaklıkta Karakoçan üzeri gidilmekte, hastalarda bu uzun yoldan Elazığ'a sevk edilmektedir.
İlçede bir Sağlık Ocağı mevcut olup Kaymakamlıkça bir Laboratuar yaptırılmış ancak gerekli araç - gereç ve donanıma sahip değildir. Elmaağaç köyündeki Sağlık Ocağı kapalıdır. Kaynakdüzü köyünde inşaatı bitmiş hizmete hazır hale getirilmiştir. Sütlüce, Çevreli, Çatmaoluk, Güngörsün, Akbinek, Bağlarpınarı, Aysaklı, Hasbağlar ve Karaçubuk köylerindeki Sağlık Evleri de terör saldırıları sonucu tahrip olmuş ve hizmet verilememektedir.
*İlçe merkezinde Kaymakamlıkça 1 adet halı saha yaptırılmıştır.
KONUT:
          Çevre ve ekonomik şartlar dolayısıyla ilçe merkezinde ve köylerdeki evler genellikle taştan yapılmıştır. Mevcut evler bir veya iki katlı olarak inşa edilmiştir. Modern betonarme bine yok denecek kadar azdır. Olanlarda kamu binalarıdır. Ancak yine Devlet eliyle, 157 adet ilçe merkezinde 168 adet de köylerimizde olmak üzere betonarme olarak yapılmış Afet Konutları bulunmaktadır.
          İlçenin kurulmasıyla birlikte mevcut olan konut sıkıntısı daha da artmıştır. Yeterli konut bulunmayışının sebebi de Halkın ekonomik  durumunun zayıf olmasından kaynaklanmaktadır.
SOSYAL YAŞANTI :
           İlçe ve Köylerdeki halkın tamamı Müslüman’dır. İlçe de fuar, festival, panayır, sergi ve Pazar gibi faaliyetlerin bulunmamasından dolayı, bu hizmetler yönünden tamamen Bingöl İl Merkezine bağımlı bir durumdadır.
KÜLTÜREL FAALİYETLER
  İlçe merkezi PİO Konferans Salonunda Kaymakamlıkça zaman zaman sosyal ve kültürel faaliyetler tertiplenmektedir.
- 31 Aralık 2002 tarihinde Ankara Kültür Tiyatrosu tarafından Necip Fazıl KISAKÜREK ' in "Ahşap Konak" adlı eseri sahnelenmiştir.
- 16 Mart 2003 tarihinde Azerbeycan Kültür Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu gösterisi sunulmuştur.
SOSYAL TESİSLER :
          İlçe merkezinde Kaymakamlıkça bir adet halı saha yaptırılmıştır. Ayrıca merkezde iki adet oyun alanı ve çocuk parkı bulunmaktadır. Yine İlçe Merkezinde 16 dairelik Emniyet Lojmanı ve 10 odalı Polis Misafir evi, 8 dairelik İlçe Tarım Lojmanları, 8 dairelik Mal Müdürlüğü Lojmanları,  5 dairelik Milli Eğitim Lojmanları, 4 dairelik Sağlık Ocağı Lojmanları ve 2 dairelik Özel İdare Lojmanları bulunmaktadır.


İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI :
           İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak bölgelerimizdeki yoğun kış şartları sebebiyle tarım ve hayvancılık da ilkel şartlarda yapılmaktadır. Bu konudaki detaylı bilgi “EKONOMİK DURUM” bölümünde açıklanmıştır. 


EĞİTİM-ÖĞRETİM:

İlçede Okuma-Yazma oranı Devlet İstatistik verilerine göre % 65' tır. Son zamanlarda halk tarafından eğitim ve öğretime önem verilmekte, özellikle kız. çocukları okutulmaktadır.
İlçe düzeyinde konuşulan dil Türkçedir. Mahalli lisan genelde köylerde konuşulmaktadır. İlçe merkezinde 1 Lise. 65 İlköğretim olmak üzere toplam 66 okul mevcuttur. İlçemiz Merkez, ve Köylerinde27 İlk Öğretim Okulu, 1 Lise öğrenime açık olup geriye kalan 38 ilköğretim okulu öğrenime kapalıdır.İlçemizde 64 ilköğretim okulu öğretmeni ve 4 lise öğretmeni olmak üzere toplam 68 öğretmen görev yapmaktadır. Ayrıca. Lise Müdürlüğünde 1 İlköğretim Okulunda 1 Branş öğretmenine ihtiyaç vardır.Açık bulunan okullarda ilk öğrettim öğrenci sayışı 1.471. lisede öğrenim gören öğrenci sayışı 75 olmak üzere toplam 1.546 dır; Branş dersleri İngilizce. Müzik ve Sosyal bilgiler öğretmenlerine ihtiyaç vardır; Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde Kadrolu Memur bulunmamaktadır, hizmetlilerle resmi işlemler yürütülmektedir. Memur ve Personel Sefine ihtiyaç bulunmaktadır.


ULAŞIM  VE ALTYAPI:


İlçenin en önemli sorunu, her türlü sorunun önemli kaynağı da olması nedeni ile ulaşım konusudur. İlçemiz ile Sancak Beldesi arasındaki 28 Km.'lik Dar bir yol olmasına rağmen, bu yol standartlara uygun olmayan stabilize bir yoldur. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde ulaşıma kapanmaktadır. Dışa açılan ana bağlantı Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile olan yoldur. İlçenin İl ile olan ulaşımı yeterli değildir. Özellikle Köy yolları bir an önce bakım yapmayı gerektirecek kadar kötü durumda olup. köy yollarının bozukluğu terörle mücadeleyi de olumsuz yönde etkilemektedir.
Kışın yoğun kar yağışı nedeniyle gerek köy yolları, gerekse İl merkezine bağlantı yolu zaman zaman ulaşıma uzun süreler kapanmaktadır. İlçe merkezinde bulunan Köy Hizmetlerine ait bir adet Greyder ve bir adet Dozerle kar mücadelesi yapılmaktadır. Bu da ihtiyaca yeterince cevap verememektedir.
İlçenin en kullanımlı ve en kısa yol güzergahı ile halihazırda kullanılmakta olan Adaklı-Karaçubuk-Sancak-Bingöl yolunun bakım inin yapılarak. kış aylarında açık tutulması ve bu yolun en kısa zamanda asfaltlanması bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine olumlu etki yapacaktır. Köy yollarının bakımı için. Köy Hizmetlerince devamlı olarak personel bulundurulmalı, araç ve gereç takviyesi yapılmalıdır.
Haberleşmede İlçe merkezinde 1000 abonelik Dicle tipi otomatik bir santral olup. halen 500 aboneye hizmet vermektedir. Merkez santralına bağlı 35 acente telefonu olup. bunların 4 tanesi terör nedeniyle Köylerinin boşalması sonucu çalışmamaktadır. İlçenin haberleşme sistemi 1998 yılı içinde ilçemizin dış hat bağlantısı fiber optik sisteme geçirilmiştir. Ancak, ilçemizde bulunan santral yeterlidir. İlçemizde hatların arızalarının giderilmesi için yeterince personel ve araç bulundurulması gerekmekledir. Yöre itibariyle Köylerde sık sık Telefon arızaları olmakta, güvenlik alındıktan sonra bu arızalar giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak, daha önce döşenen kabloların uzun süreli olması ve çoğunun eski ve kopuk olması sebebiyle bu arızalara rastlanmaktadır.
İlçe merkezinde 500 abonelik Dicle tipi otomatik telefon santralı Karaçubuk Köyünde 122 abonelik Hasbağlar köyünde l 17 abonelik. Doğankaya köyünde 65 abonelik ve Bağlarpınarı köyünde 36 abonelik otomatik santral hizmet vermekte olup. 2001 yılında Gökçeli Köyümüzde 250 abonelik bir Telefon Santralı kurulmuştur. Mevcut diğer köylerimizde de Telefon acentelikleri bulunmaktadır.
İlçe merkezinde genelde Tv. yayınları net olarak izlenmektedir, TRT vericileri ilçemizin Karaçubuk,Bağlarpınarı ve Doluçay Köylerinde bulunmaktadır. Bağlarpınarı köyü Gülgölü ve Doluçay köyü Neva tepesinde bulunan TRT Tv. Vericileri 1993 yılında Teröristler tarafından yakılmış ve tahrip edilmiştir.Bağlarpınarında ki Tv. Vericisi daha sonra onarılmış fakat zaman zaman arıza yapmakta, tamiri ise uzun süre almaktadır.
Şu anda "Aktarıcı Sistemi" ile izlenen TRT yayınlarının daha sağlıklı olabilmesii için ilçemize "Uydu Sistemi" kurulması gerekmektedir.
İlçe merkezinde TRT 1.Kanal D.Star Show. Atv. Samanyolu televizyonları izlenmekte, ilçe merkezine yakın çevre köylerde kısmen buradan yararlanmaktadır.
Köylerin çoğunda sadece TRT Kanalı olup. bu da net olarak izlenememektedir.

İLETİŞİM:

KURUM

TELEFON NUMARASI

Adaklı Kaymakamlığı

0426 611 22 27

Belediye Başkanlığı

0426 611 20 07

Adliye

0426 611 21 34

Jandarma

0426 611 22 34

İlçe Emniyet Müdürlüğü

0426 611 24 34

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

0426 611 22 28

Maliye

0426 611 22 25

Tapu

0426 611 22 82

Sivil Savunma

0426 611 22 83

İlçe Nüfus Müdürlüğü

0426 611 22 47

Müftülük

0426 611 22 22

HEM

0426 611 22 85

İlçe Tarım Müdürlüğü

0426 611 22 40

Özel İdare Müdürlüğü

0426 611 22 50

Ziraat Bankası

0426 611 22 39

PTT

0426 611 22 36

Telekom

0426 611 22 00

Tedaş

0426 611 22 12

kaynak:bingolonline
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Yorum
#1 | sato05 - Ağustos 04 2008 23:33:15
hayvan sayısı baya artmış yaw 1995-1998 arası sayı daha azdı
#2 | cenk_88 - Eylül 02 2008 17:01:34
Arkadaşlar gerçektende eczanenin yapılması ve yüyürlüğe girmesi çok iyi oldu amma adam gibi hastane olmazsa millet eczaneyi ne yapsın bir eczane ile 77 köy neylesin braymen?????????Smile
#3 | serdal - Eylül 10 2008 14:23:35
adaklı nerde hastahane nerde yapılacagına hıc ınanmıyorum cunku hakkını arayan yok ama olurda hastahane yapılarsa cok ıyı olur adaklılar ıcın......
#4 | ist23 - Haziran 12 2009 02:22:33
adaklı hakkında yeterince bilgi sahibi oldum.emeği geçenlrden allah razı olsun...paylaştıkça iki şey artar;SEVGİ VE BİLGİ
#5 | cetanli_12 - Haziran 29 2009 18:04:24
ADAKLI İÇİN BİR TAŞ BİR TAŞUSTUNE KOYANIN ADAKLI YARARINA EN UFAKBİR YARARI OLANIN YUCE ALLAHIM ONLARDA BİN KERE RAZİ OLSUN AMMA ADAKLIYI DUŞUNMEYENIN BANA NE DİYENIN DE BİLDİĞİ GİBİ DEVAMI YOK ANLAYANİ
#6 | Apo 12 - Temmuz 27 2009 13:02:33
Sevgili cetanli kardesim seni taniyorum senin böyle bu kadar negativ düsünceli oldugun bilmiyordum anca ne kadar yazin varsa hanki konu olursa olsun hep Adaklinin sahipsiz oldugunu yaziyorsun,utaniyorsun. Mademki senden baska kimse Adakliyi sevmiyor sen git Kollarini siva birseyler yap Adanada rahattasin uzakta davulun sesi hos gelir kolaysa git sen yap veya yaptir. Senin kadar veya senden fazlada biz istiyoruz ama demeki imkanlar o kadar elveriyor. Birazcik olacak gözüyle bak Insallah hersey güzel olur. K. I. B
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye girişi yapın.

Harika! Harika! 44% [4 Oylar]
Çok İyi Çok İyi 11% [1 Oy]
İyi İyi 11% [1 Oy]
Fena Değil Fena Değil 33% [3 Oylar]
Kötü / Berbat Kötü / Berbat 0% [Oylanmamış]
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Die maincore.php wurde geändert!
Bitte füge das Security System lt. Online Dokumentation wieder ein.
The maincore.php was modify.
Please read the online documentation and modify your maincore.php again!
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png